Stručni članciPorez na imovinu u Bosni i Hercegovini

Porez na imovinu u Bosni i Hercegovini

Jedna od poreskih oblasti u Bosni i Hercegovini koja nije ujednačena u državi je je pitanje poreza na nepokretnosti. Porez na imovinu je regulisan pravilnicima na nivou kantona u FBiH i na nivou RS.


Federacija Bosne i Hercegovina


Oporezivanje imovine nije regulisano na entitetskom nivou u FBiH, nego je uređeno zakonima u svakom od deset kantona. Prema kantonalnim zakonima oporezuju se imovina, vikendice, poslovne prostorije, stanovi koji se izdaju pod zakup, garaže, motorna vozila, letjelice i plovni objekti. Porez na imovinu se plaća na godišnjem nivou po kvadratnom metru.
Kantoni su samostalni kod određivanja visine poreza tako da postoji i različita praksa raspodjele ovih prihoda. Neki kantoni dijele prihod sa općinama dok u drugim sav prihod se raspodjeljuje općinama.

Više informacija za regulativu na kantonalnim nivoima pogledajte na stranici Porezne uprave FBiH.

U Federaciji BiH građani ne plaćaju porez za vlastiti stambeni prostor, odnosno za stanove i kuće, dok se oporezuju vikendice – kuće za odmor.  S druge strane, federalnim Zakonom o porezu na dohodak realizuje se prihodi realizovani od imovinskih prava, kao što su je renta, zakup i slično. Na tako realizovan prihod plaća se porez od deset posto na godišnjem nivou.


Republika Srpska


U entitetu Republika Srpska, Zakon o porezu na nepokretnosti odnosi se na oporezivanja svih vrsta vrste zemljišta (građevinsko, poljoprivredno, šumsko, industrijsko i ostalo), kao i svih vrsta građevinskih objekata (stan, kuća, poslovni, industrijski i ostali objekti), a kao osnovica se uzima tržišna vrijednost.
Porez na nepokretnosti se plaća po stopi do 0,20 posto, a prihodi od ovog poreza pripadaju opštinama i gradovima na čijoj teritoriji se nalazei nepokretnost.

Više informacija za regulativu u RS pogledajte na stranici Poreske uprave RS.

https://www.bih-pravo.org/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021