Stručni članciOtkaz ugovora o radu zbog smanjenja obima posla

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja obima posla

PITANJE: Poslodavac je usmeno najavio da će da mi otkaže ugovor o radu zbog smanjenja obima posla. Da li poslodavac treba da mi uruči pismeno rješenje o otkazu? Radi se o poslodavcu u Republici Srpskoj.

ODGOVOR: Po Zakonu o radu Republike Srpske ugovor o radu otkazuje se rješenjem u pisanom obliku koje mora biti obrazloženo i sadržavati odredbe o pravnom lijeku.

Rješenje o otkazu ugovora o radu mora da se dostavi radniku lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta radnika.

U slučaju otkaza ugovora o radu zbog smanjenja obima posla, poslodavac je dužan da prije otkaza ugovora o radu radnika pisanim putem obavijesti o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje osam dana od dana dostavljanja obavještenja da se izjasni na navode iz obavještenja.

U tom obavještenju poslodavac je dužan da navede osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na obavještenje.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021