Sudska praksaOdržavanje ročišta povodom prijedloga za produženje pritvora bez prisustva osumnjičenog

Održavanje ročišta povodom prijedloga za produženje pritvora bez prisustva osumnjičenog

 

 

 

Ne postoje zakonske smetnje za održavanje ročišta i razmatranja prijedloga za produženje pritvora bez prisustva osumnjičenog ukoliko je osumnjičeni neopravdano odbio da pristupi na zakazano ročište o kome je uredno i blagovremeno obaviješten, pri čemu isti ima branioca koji će zastupati njegove interese na navedenom ročištu, s obzirom na to da se takvim postupanjem osumnjičeni svjesno odrekao prava da se neposredno izjasni u odnosu na (ne)osnovanost prijedloga Tužilaštva BiH.

 

Iz obrazloženja:

 

Povodom prijedloga Tužilaštva BiH, dana 15. 4.2021. godine održana je javna sjednica, u prisustvu tužioca Tužilaštva BiH Ć. H., osumnjičenog M. E. i njegovog branioca A.

 

L., advokata iz S., branioca osumnjičenog Š. H., S. A. D., advokata iz S., osumnjičenih

  1. R. i M. A., te njihovog branioca advokata B. Dž. B., u zamjeni za B. H., advokata iz T., a u odsustvu uredno pozvanog osumnjičenog Š. H.. Naredba za dovođenje osumnjičenog Š. H., jednako kao i na sjednicu Vijeća povodom prethodnog produženja pritvora, nije realizovana iz razloga jer je isti odbio da pristupi na ročište. Ovo iz razloga jer se, kako to osumnjičeni navodi u dopisu od 15. 4. 2021. godine, protivi njegovom detaljnom pretresu koji prethodi realizaciji naredbe za dovođenje. Vijeće nalazi da ova činjenica ne predstavlja smetnju za održavanje ročišta i razmatranje prijedloga za produženje pritvora s obzirom na to da je osumnjičeni neopravdano odbio da pristupi na zakazano ročište o kome je uredno i blagovremeno obaviješten, pri čemu isti ima branioca koji će zastupati njegove interese na navedenom ročištu. Dakle, razlozi sadržani u dostavljenom dopisu osumnjičenog, prema ocjeni vijeća, ne predstavljaju razloge zbog kojih bi bilo opravdano odložiti održavanje ročišta u okviru vremenskog trajanja mjere pritvora slijedom čega se ima smatrati da se osumnjičeni navedenim postupanjem svjesno odrekao prava da se neposredno izjasni u odnosu na (ne)osnovanost prijedloga Tužilaštva BiH koji je, prema stanju u spisu, istom lično uručen prilikom dostavljanja poziva za ročište. Dakle, imajući u vidu navedeno, a posebno činjenicu da Sud, u okviru svojih procesnih ovlaštenja, nije u mogućnosti precizirati/naložiti način na koji će se realizovati naredba za privođenje osumnjičenog, kao pritvorenika, Sud je donio odluku da se ročište povodom prijedloga Tužilaštva BiH provede u njegovom odsustvu.

 

 

(Rješenje vijeća Krivičnog odjeljenja Suda BiH, broj S1 3 K 039586 21 Kv 3 od 16. 4.

  1. godine)
Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021