Sudska praksaOdnos mjera obezbjeđenja prisustva i drugih mjera nadležnih organa

Odnos mjera obezbjeđenja prisustva i drugih mjera nadležnih organa

Potrebno je razgraničiti pitanje mjera koje donose drugi organi u cilju zaštite života i zdravlja stanovništva, od primjene mjera obezbjeđenja prisustva i uspješnog vođenja postupka u krivičnim predmetima.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

U tom kontekstu Apelaciono vijeće podsjeća da je potrebno razgraničiti pitanje mjera koje donose drugi organi u cilju zaštite života i zdravlja stanovništva, od primjene mjera obezbjeđenja prisustva i uspješnog vođenja postupka u krivičnim predmetima, pri čemu je bitno još jednom naglasiti da navedene mjere ne predstavljaju jedne drugima alternativu u primjeni. Pored istaknute neutemeljene uporedivosti navedenih mjera, bitno je ukazati i na dnevno promjenjivu situaciju u vezi mjera koje se tiču trenutno vanrednih okolnosti koje vladaju radi pandemije virusa COVID-19, zbog čega iste tim prije ne mogu biti nikakav garant u krivičnom postupku, naročito u ovom momentu kada se radi na popuštanju istih i postepenom otvaranju granica te dozvoli kretanja stanovništva.

 

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 2 K 034393 20 Kž 2 od 02.06.2020. godine)

 

https://www.pravobih.com/

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021