Stručni članciNovi ugovor o radu kod starog poslodavca nagon isteka ugovora na određeno vrijeme

Novi ugovor o radu kod starog poslodavca nagon isteka ugovora na određeno vrijeme

PITANJE: Poslodavac me je nakon proteka ugovora o radu na određeno vrijeme poslao na biro na perod od mjesec dana, nakon čega mi je ponuđen novi Ugovor o radu. Obzirom da bi sa novim ugovorom stekao više od tri godina radnog staža kod istog poslodavca kakva su moja prava?

ODGOVOR: – U skladu sa odredbama Zakona o radu u Federaciji BiH, ako radnik izričito ili prećutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izričito ili prećutno zaključi sa istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme na period duži od tri godine bez prekida, takav ugovor o radu smatrat će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Prekidom ugovora o radu neće se smatrati prekidi nastali zbog: godišnjeg odmora, privremene spriječenosti za rad, porođajnog odsustva, odsustva sa rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom,, pravilnikom o radu ili ugovorom o rad, periodi između otkaza ugovora o radu i dana povratka na radno mjesto na osnovu odluke suda ili drugog organa, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, odsustva sa rada uz saglasnost poslodavca, vremenskog perioda do 60 dana između ugovora o radu sa istim poslodavcem, osim ako kolektivnim ugovorom nije utvrđen duži vremenski period. Obzirom na navedeno, prekid ugovora o radu na mjesec dana u vašem slučaju ne prekida se kontinuitet jer obnavljanje, odnosno zaključivanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem na period duži od tri godine bez prekida, smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021