Stručni članciNa koji način mogu proglasiti nestalog bračnog partnera umrlim?

Na koji način mogu proglasiti nestalog bračnog partnera umrlim?

 

Prema Zakonu o vanparničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonu o vanparničnom postupku Republike Srpske, umrlim se može proglasiti:

 • lice o čijem životu posljednjih pet godina nije bilo nikakvih vijesti, a od čijeg je rođenja prošlo 60 godina,
 • lice o čijem životu posljednjih pet godina nije bilo nikakvih vijesti, a za koje je vjerovatno da više nije živo,
 • lice koje je nestalo u brodolomu, saobraćajnoj nesreći, požaru, poplavi, zemljotresu, ili nekoj drugoj direktnoj životnoj opasnosti, a o čijem životu nije bilo nikakvih vijesti šest mjeseci od dana prestanka te opasnosti,
 • lice koje je nestalo za vrijeme rata ili u vezi sa ratnim događanjima, a o čijem životu nije bilo nikakvih vijesti godinu dana od prestanka

 

Odluku o proglašenju nestale osobe umrlom donosi sud u općini u kojoj je osoba, koja se treba proglasiti umrlom, imala zadnje prebivalište, odnosno boravište. Prijedlog za proglašenje nestale osobe umrlom može podnijeti svako lice koje ima pravni interes u proglašenju nestale osobe umrlom, kao npr. bračni partner koji želi okončati brak s osobom koja je nestala, djeca nestale osobe koja žele podijeliti imovinu roditelja, poslovni partner koji želi odvojiti svoj dio imovine od imovine osobe koja je nestala, itd. Osobi, na koju se odnosi prijedlog za proglašenje nestale osobe umrlom, imenuje se staratelj od strane organa starateljstva.

 

Prijedlog za proglašenje nestale osobe umrlom treba sadržati sljedeće:

 

 • naziv suda kojem se podnosi prijedlog,
 • ime i prezime osobe, za koju se predlaže da se proglasi umrlom,
 • datum rođenja te osobe,
 • posljednje prebivalište, odnosno boravište te osobe3,
 • činjenice na kojima se zasniva prijedlog,
 • dokaze kojima se utvrđuju te činjenice,
 • pravni interes predlagatelja za podnošenje prijedloga,
 • ime i prezime predlagatelja i njegova i njena adresa,
 • te izvod iz matične knjige rođenih osobe koja se treba proglasiti

 

Ako se nestalo lice ne javi ili ako se ne dobiju nikakvi podaci po isteku određenog roka, sud će saslušati imenovanog staratelja, a po potrebi i predlagatelja, i nakon što istraži potrebne činjenice sud će donijeti rješenje.

 

Ukoliko utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi, sud donosi rješenje o proglašenju nestale osobe umrlom. Stupanjem na snagu rješenja o proglašenju nestale osobe umrlom prestaje brak u kojem je ta osoba bila. Taj prestanak braka je konačan, tako da povratak osobe koja je proglašena umrlom, ukoliko se takva situacija desi, ne utiče na brak koji je drugi bračni partner u međuvremenu sklopio.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021