Stručni članciKorištenje starog godišnjeg odmora

Korištenje starog godišnjeg odmora

PITANJE: Započela sam sa korištenjem porodiljnog odsustva u januaru ove godine i u januaru 2021.godine bi se trebala vratiti na posao. Sjedište moje firme je na područiju Federacije BiH i interesuje me da li mogu, kada se vratim, početi koristiti svoj godišnji odmor iz 2020. godine.

ODGOVOR: U konkretnom slučaju nije moguće koristiti godišnji odmor iz 2020. godine u 2021.godini, ako se nije nikako koristilo to pravo tokom 2020.godine. Članom 50. Zakona o radu FBiH, stavom 2. je tako propisano da radnik prvi dio godišnjeg odmora može koristiti bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine. Međutim, članom 3. je propisano da radnik koji ne iskoristi dio godišnjeg odmora u smislu stava 2. ovog člana, nema pravo prenošenja godišnjeg odmora u narednu godinu.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021