Sudska praksaKivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem

Kivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem

 

 

 

Primjena odredbe člana 7. Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine

 

Član 7. Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 49/2009 – prečišćen tekst, 74/2009 – ispravka i 97/2009)

 

 

 

Kod razmatranja primjene člana 7. Zakona o Sudu BiH, isto se ne može svoditi na široko tumačenje pojedinačno ustanovljenih prava subjekata krivičnog postupka, bez da su ispunjeni drugi uslovi koji bi ukazivali da se radi o ugrožavanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH ili, pak, narušavanju ugleda iste ili pričinjavanju druge štete državi BiH u njenoj cjelini.

 

Iz obrazloženja:

 

U tom smislu, Apelaciono vijeće naglašava da je potrebno razjasniti okvir u kome bi bila prihvatljiva nadležnost ovog Suda zbog drugih štetnih posljedica za Bosnu i Hercegovinu, polazeći pri tome od hijerarhije vrijednosti koje je zakonodavac nabrojao (suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost, nacionalna sigurnost, štetne posljedice po privredu BiH…), pa se zbog toga izvodi zaključak da druge štetne posljedice moraju, barem približno, odgovarati značaju prethodno nabrojanih fundamentalnih vrijednosti države kao političkog i ekonomskog subjekta, te se ne može svesti na široko tumačenje pojedinačno ustanovljenih prava subjekata krivičnog postupka, za čiju zaštitu postoje, kako je već navedeno, drugi adekvatni mehanizmi zaštite.

Dakle, bez obzira što je neosporno da je osnovna jedinica svakog društva pojedinac, kako to odbrana naglašava, isto u kontekstu primjene predmetne zakonske odredbe i značaja preuzimanja predmeta i zasnivanja nadležnosti Suda BiH, ne prevladava nad nedostacima objektivne prirode i uslova neophodnih za isto, a to je da predmetno krivično djelo u svojoj prirodi, kao i načinu izvršenja, te subjektivnom odnosu počinioca prema istom očigledno nema za cilj ugrožavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, kao ni narušavanje ugleda iste, niti pričinjavanje druge štete državi BiH u njenoj cjelini. Predmetno krivično djelo, kroz radnju izvršenja, u konkretnom slučaju, ne ukazuje na nesumnjiv zaključak da postoje okolnosti koje potkrepljuju stav da se radi o djelu koje izaziva poseban rizik od nanošenja nenadoknadivih štetnih posljedica po međunarodni ugled i pravni poredak Bosne i Hercegovine. Uostalom, o istom niti odbrana ne polaže adekvatne argumente, već insistira na zaštiti pojedinačnih ljudskih prava, te kroz isto pokušava ukazati na neophodnost zasnivanja nadležnosti Suda BiH, što je očigledno u suprotnosti s razlogom postojanja člana 7. Zakona o Sudu BiH.

 

 

Na kraju, apelaciono vijeće naglašava da se odredbom člana 7. Zakona o Sudu BiH, daju ovaštenja, ali i stvara obaveza Suda BiH da prilikom primjene ove odredbe pažljivo vodi računa o svakom pojedinom slučaju uz poštivanje principa pravne sigurnosti, jednakosti pred zakonom, te uvažavanja sistema sudske vlasti kroz različite nivoe i hijerarhiju, kao neodvojivim elementima principa vladavine prava.

 

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 1 K 040026 21 Krž od 4. 5.

  1. godine)
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021