Stručni članciIsplata penzije u BiH

Isplata penzije u BiH

PITANJE: Radio sam u Federaciji BiH do 1992 godine nakon čega sam poslije godinu dana otišao sa porodicom u inostranstvo. Trenutno živim i u Švedskoj i u BiH jer u Federaciji BiH posjedujem stan, prijavljen sam i provodim tu oko šest mjeseci godišnje. U međuvremenu sam dobio rješenje po kojem mi se priznaje pravo na starosnu penziju u Federaciji BiH. Imam li pravo da mi se penzija isplaćuje na račun banke u BiH i pod kojim uslovima.

ODGOVOR: – Kada je u pitanju isplata penzije, nosilac osiguranja je dužan da penziju u skladu sa članom 114. Zakona isplaćuje korisniku u Federaciji putem pošte ili putem banaka. Međutim isplaćivanje penzije u inostranstvu državljaninu Federacije BiH se vrši ako takva obaveza postoji po Međunarodnom ugovoru i kada je u pitanju način isplate penzije u inostranstvu potrebno je da se dataljnije informišete kod nosioca osiguranja. U svakom slučaju, svaku činjenicu koja je od uticaja na korištenje i obim prava (kao npr. promjena ili prijava adrese prebivališta) ste dužni prijaviti nosiocu osiguranja u roku od 15. dana. Isplata penzije u inostranstvu se vrši u skladu sa odredbama međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a u slučaju kada sporazum nije zaključen, isplata se vrši po principu reciprotiteta. Penzija se isplaćuje državljaninu Federacije u inostranstvu ako takva obaveza postoji po međunarodnom ugovoru. Kad ova obaveza ne postoji po međunarodnom ugovoru, nositelj osiguranja može odobriti isplatu ako iz porodičnih i zdravstenih razloga državljanin Federacije BiH odlazi na stalan boravak u inostranstvo.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021