Sudska praksaIscrpljen zakonski osnov za produženje roka za žalbu na presudu

Iscrpljen zakonski osnov za produženje roka za žalbu na presudu

Član 292. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009,
72/2013 i 65/2018)

Ne može se na zahtjev optuženog produžiti rok za žalbu na presudu, u situaciji kada je rok već produžen ranije po osnovu zahtjeva branioca optuženog, a koji produženi rok za žalbe se odnosi i na ostale učesnike u postupku.

 

Iz obrazloženja:

Dakle, imajući u vidu izneseno, činjenicu da je prvostepeni sud prihvatio zahtjev branioca optuženog, i to upravo u pogledu produženja roka za izjavljivanje žalbe u odnosu na branioca, tako i u odnosu na Tužilaštvo BiH i optuženog, Apelaciono vijeće zaključuje da je takvim postupanjem, iscrpljen zakonski osnov propisan članom 292. stav 2. ZKP BiH, kako je to pravilno prvostepeni sud i zaključio. Kod donošenja ovakvog zaključka, Apelaciono vijeće napominje da je upravo ovakvu zakonsku mogućnost zakonodavac imao u vidu kada je propisao, da ukoliko sud ocjeni da je podneseni zahtjev za produženje roka opravdan, onda odobrenje za produženje roka mora obuhvatiti sve stranke u postupku što je pravilno i učinjeno prvostepenom odlukom ovog suda. Navedena zakonska mogućnosti pospješuje cjelovito očuvanje supstance krivičnoprocesnih načela ravnopravnosti i efikasnosti, kako se ne bi došlo u situaciju da se po različitim molbama u različito vrijeme, rokovi unedogled produžavaju, što nije interes optuženog spram suđenja u razumnom roku i prava efikasnog i djelotvornog pravnog lijeka.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH S1 1 K 020200 21 Krž 2 od 20. 4. 2021. godine)

https://www.bih-pravo.org

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021