Stručni članciImam problema s komšijom koji graniči sa mojom parcelom, te gradi kuću za koju nema dozvolu

Imam problema s komšijom koji graniči sa mojom parcelom, te gradi kuću za koju nema dozvolu

Pitanje: Imam problema s komšijom koji graniči sa mojom parcelom, te gradi kuću za koju nema dozvolu. Jučer je dovezao građevinski materijal i istresao ga ispred mojih ulaznih vrata, pa nemam pristup ulazu u svoje dvorište. I od ranije je dio materijala istresao pored ograde pa mi i to pravi štetu. Šta da radim, obraćao sam se općini i zvao policiju ali su mi oni rekli da idem putem suda. Koja su moja prava?

Odgovor: Najbrži način da zaustavite štetne radnje koje se dešavaju prema Vašoj nekretnini jeste da se obratite općini na područiju koje se Vaša nekretnina nalazi te zahtjevate intervenciju urbanističkog direktora. Zahtjev za ovakav inspekcijski nadzor možete kao zainteresirana strana podnijeti pismenim putem gdje biste naglasili da se obraćate radi nelegalne gradnje. Osim toga, možete nadležnom sudu podnijeti i tužbu zbog smetanja posjeda koju trebate podnijeti u roku od 30 dana od saznanja smetanja posjeda te gdje Vam pripada sudska zaštita u nešto bržim rokovima. Konačno, kao vlasnik nekretnine možete tužbom tražiti prestanak uznemiravanja kao i naknadu štete s tim da računate na to da je ovaj postupak nešto duži nego postupci koji su prethodno spomenuti.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021