Stručni članciGrantovi u BiH

Grantovi u BiH

Finansijska podrška može također biti ostvarena iz raznih državnih, te EU fondova i grantova. Trenutno, kao država sa statusom potencijalnog kandidata, BiH ima pristup sljedećim mogućnostima finansiranja:

•    Instrument pretpristupne pomoći (IPA);
•    Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR);
•    Programi EU (bivše Zajednice) i drugi instrumenti Evropske unije, kao što su TAIEX, Ljudi ljudima (P2P), Lokalna administrativna pomoć (LAF), Instrument za stabilnost (IFS).
•    Tenderi EU Delegacije

Nadalje, postoje brojni programi finansijske podrške, koje obezbjeđuju različite agencije, te kantonalne i federalne vlasti:

•    BiH Diaspora Marketplace grant – USAID
•    Grant za jačanje znanja i prenosa vještina iz dijaspore unutar projekta Dijaspora za razvoj – UNDP
•    Grant šema za jačanje malih i srednjih preduzeća – Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
•    Grant sredstva za Poticaj razvoju male privrede Kanton Sarajevo.

https://epravo.ba/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021