Stručni članciDa li trudnice imaju pravo na zaštitu i porodiljsko odsustvo ?

 

Da li trudnice imaju pravo na zaštitu, porodiljsko odsustvo i nadoknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva?

 

Zakonom o radu Republike Srpske, Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o radu Brčko Distrikta, ženama se osigurava posebna zaštita u trudnoći i zabranjuje rad na svim poslovima koji mogu biti štetni po njeno zdravlje i trudnoću.

 

Trudnoća i porodiljsko odsustvo ne utiču na sigurnost zaposlenja, jer pomenutim zakonima o radu zabranjeno je, od žene koja traži zaposlenje, kao i od žene koja je u radnom odnosu, tražiti da obavi test na trudnoću. Poslodavac ne može odbiti da primi u radni odnos ženu zbog toga što je trudna, niti joj može otkazati ugovor o radu zbog trudnoće ili zbog korištenja porodiljskog odsustva.

 

Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete, žena ima pravo na porođajno odsustvo od 18 mjeseci neprekidno. Žena koja počne raditi prije isteka porodiljskog odsustva ima pravo, pored dnevnog odmora, i na dodatno odsustvo u trajanju od 60 minuta radi dojenja djeteta.

 

Ako žena rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porođajnog odsustva, žena ima pravo da produži porođajno odsustvo za onoliko vremena koliko je, prema nalazu ovlaštenog liječnika, potrebno da se oporavi od porođaja i psihičkog stanja prouzrokovanog gubitkom djeteta, a najmanje 45 dana od porođaja odnosno od smrti djeteta.

 

Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 45 dana prije porođaja, a obavezno 28 dana prije porođaja. Ako žena bez svoje krivice, na osnovu nalaza ovlaštenog liječnika, ne koristi porođajno odsustvo 28 dana prije porođaja, ima pravo da te dane iskoristi poslije porođaja.

 

Zaposlenica za vrijeme korištenja porođajnog odsustva ima pravo na naknadu plate.

U Republici Srpskoj porodiljska naknada se isplaćuje u iznosu prosjeka tri poslednje plate ukoliko žena radi, a ukoliko ne radi u visini prosječne plate u Republici Srpskoj.

 

Porodiljska davanja u Federaciji Bosne i Hercegovine finansiraju kantoni i svi kantoni ne isplaćuju porodiljsku nadoknadu.

U Kantonu Sarajevo porodiljska nadoknada određena je na iznos od 60% od prosječne plate, što iznosi oko 360 KM. U Zeničko-Dobojskom kantonu naknada iznosi 80% od prosjeka zadnjih šest plata, a maksimalan iznos je 481 KM. U Tuzlanskom kanton naknada za porodilje je 90% od iznosa na koji se plaćaju doprinosi.

U Tuzlanskom kantonu minimalno se isplaćuje 370 KM.

https://www.bih-pravo.org/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021