Zakoni Republike SrpskeZakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021

 

 

Član 1.

 

U Zakonu o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/18, 36/19 i 105/19), član 10. mijenja se i glasi:

„Koeficijenti za obračun osnovne plate iz člana 5. stav 2. ovog zakona za policijske službenike, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:

 

I platna grupa
           1.  direktor policije VSS 33,60
II platna grupa
           2.   zamjenik direktora policije VSS 31,90
III platna grupa
           3.   načelnik Uprave policije VSS
           4.   načelnik Uprave kriminalističke policije VSS  
           5.   načelnik Uprave za organizovani i teški   kriminalitet VSS  
           6.   načelnik Uprave za borbu protiv terorizma i   ekstremizma VSS 30,15
           7.   načelnik Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata VSS  
           8.   načelnik Uprave za policijsku podršku VSS  
IV platna grupa
            9.   komandant Specijalne antiterorističke jedinice

10.   načelnik Uprave za policijsku obuku

11.   načelnik Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu

                 VSS

VSS

VSS

       29
V platna grupa
       12.   načelnik Centra za obuku VSS     28
       13.   načelnik policijske uprave I kategorije

14.   komandant Žandarmerije

VSS

VSS

 
VI platna grupa
        15.   zamjenik načelnika Uprave policije

16.   zamjenik načelnika Uprave kriminalističke policije

17.   zamjenik načelnika Uprave za organizovani i teški kriminalitet

18.   zamjenik načelnika Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma

19.   zamjenik načelnika Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata

20.   zamjenik načelnika Uprave za policijsku podršku

21.   načelnik policijske uprave II kategorije

VSS

VSS

VSS

 

VSS

 

VSS

 

VSS

VSS

VSS

  26,80
VII platna grupa
       22.   zamjenik načelnika Uprave za policijsku obuku

23.   zamjenik komandanta Specijalne antiterorističke jedinice

24.   načelnik policijske uprave III kategorije

VSS

VSS

 

VSS

25,60
VIII platna grupa
       25.   predsjednik Policijskog odbora VSS 24,30
       26.   član Policijskog odbora VSS
       27.   stručni savjetnik

28.   zamjenik načelnika Centra za obuku

29.   zamjenik načelnika policijske uprave I kategorije

30.   zamjenik komandanta Žandarmerije

VSS

VSS

VSS

VSS

VSS

IX platna grupa
       31.   načelnik jedinice u MUP-u u sjedištu

32.   pomoćnik komandanta Specijalne antiterorističke jedinice

33.   zamjenik načelnika policijske uprave II kategorije

VSS

VSS

 

VSS

23,05
X platna grupa    
       34.   pomoćnik načelnika policijske uprave I kategorije

35.   zamjenik načelnika policijske uprave III kategorije

 

VSS

VSS

 

 

21,85

 

XI   platna grupa

36.   pomoćnik komandanta Žandarmerije

37.   načelnik sektora u policijskoj upravi I kategorije

38.   pomoćnik načelnika policijske uprave II kategorije

XII platna grupa

39.   načelnik dežurnog operativnog centra

 

VSS          21,05

VSS

 

VSS

 

 

 

VSS

 

 

 

 

 

 

 

20,45

       40.   načelnik odjeljenja u MUP-u u sjedištu VSS
       41.   glavni inspektor u MUP-u u sjedištu VSS
       42.   načelnik sektora u policijskoj upravi II kategorije VSS
        43.   komandir tima u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici

44.   komandir tima u Centru za obuku

45.   načelnik odjeljenja u policijskoj upravi III kategorije

 

VSS

VSS

XIII platna grupa
       46. inspektor u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici

47.   inspektor specijalista – I pratilac ličnosti

48.   inspektor u Centru za obuku

VSS

VSS

VSS

 

19

XIV platna grupa
       49.   šef odsjeka u MUP-u u sjedištu VSS 18,50

 

        50.   rukovodilac laboratorije u

Kriminalističko-tehničkom centru

VSS
       51.   načelnik odjeljenja u policijskoj upravi

52.   rukovodilac tima u MUP-u u sjedištu

VSS

VSS

XV platna grupa
       53.   komandir Jedinice žandarmerije VSS 18,20
XVI platna grupa    
       54.   predsjednik prvostepene disciplinske komisije VSS 17,90
 

XVII platna grupa

       55.   inspektor u MUP-u u sjedištu

56.   inspektor specijalista – II pratilac ličnosti

VSS

VSS

17,30
        57.   inspektor – I pratilac ličnosti direktora policije VSS
       58.   komandir policijske stanice I i II kategorije

59.   komandir Policijske stanice za intervencije

VSS

VSS

       60.   vještak za kriminalističko-tehnička ispitivanja VSS
       61.   zamjenik komandira Jedinice žandarmerije VSS
XVIII platna grupa
       62.   komandir policijske stanice III i IV kategorije VSS 16,85
XIX platna grupa
        63.   zamjenik komandira policijske stanice I i II kategorije VSS 16,65
        64.   rukovodilac smjene u dežurnom operativnom centru VSS
        65.   rukovodilac operativnog dežurstva u policijskoj upravi

66.   inspektor u sektoru policije u policijskoj upravi

67.   zamjenik komandira Policijske stanice za intervencije

68.   šef odsjeka u policijskoj upravi

VSS

 

VSS

 

VSS

VSS

XX platna grupa
        69.   zamjenik komandira policijske stanice III i IV kategorije VSS 16
XXI platna grupa
        70.    vođa grupe u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici

 

XXII platna grupa

71.      inspektor – I pratilac ličnosti

    VŠS

 

 

VSS

17,25

 

 

 

15,45

       72.       inspektor u policijskoj upravi u sjedištu VSS
XXIII platna grupa
       73.            šef smjene operativnog dežurstva u policijskoj upravi VSS
        74.           inspektor u policijskoj stanici

75.           pomoćnik komandira policijske stanice I kategorije u policijskoj upravi I kategorije

VSS

VSS

14,80
XXIV platna grupa
        76.           policajac specijalista u Specijalnoj antitetorističkoj jedinici SSS  

15

XXV platna grupa
        77.         pomoćnik komandira Jedinice žandarmerije

XXVI platna grupa

78.            operativni dežurni u dežurnom operativnom centru

  VŠS

 

 

VŠS

14,70

 

 

 

14,10

     79.              inspektor u MUP-u u sjedištu VŠS
XXVII platna grupa
     80.              policajac specijalista za zaštitu ličnosti SSS 13,80
 

XXVIII platna grupa

     81.              pomoćnik komandira u policijskoj stanici VŠS 13,80
     82.              inspektor – II pratilac ličnosti VŠS
     83.              komandir staničnog odjeljenja policije

84.              vođa sektora I kategorije

VŠS

VŠS

XXIX platna grupa
     85.              vođa tima u Jedinici žandarmerije SSS 13,55
     86.              vođa grupe u Jedinici žandarmerije SSS
XXX  XXX platna grupa    
  87.               šef smjene u policijskoj stanici i jedinici policije VŠS

 

VŠS

 

13,45

 

  88.                 operativni dežurni u policijskoj upravi

 

XXXI platna grupa
  89.                 policajac u Jedinici žandarmerije

90.                 kriminalistički policajac u Jedinici za posebne poslove

SSS

SSS

13,45
XXXII platna grupa
              91.       inspektor u policijskoj upravi u sjedištu i policijskoj stanici VŠS 13,20
XXXIII platna grupa
              92.      kriminalistički policajac u MUP-u u sjedištu

 

XXXIV platna grupa

93.       policajac – rukovalac MTS – vezista u Jedinici žandarmerije

94.      kriminalistički tehničar u policijskoj upravi i policijskoj stanici

               SSS

 

 

SSS

 

SSS

 

12,95

 

 

 

12,30

XXXV platna grupa
              95.      kriminalistički tehničar – fotograf u Kriminalističko-tehničkom centru

96.      kriminalistički tehničar – laborant u Kriminalističko-tehničkom centru

SSS

 

SSS

 

11,80

              97.     policajac za obezbjeđenje Specijalne antiterorističke jedinice – dežurni policajac SSS
              98.     kriminalistički policajac  u policijskoj upravi i policijskoj stanici SSS
              99.     policajac – PDZ tehničar u MUP-u u sjedištu i policijskoj upravi SSS
          100.     šef smjene u policijskoj stanici SSS
          101.     vođa sektora u policijskoj stanici SSS
          102.     vođa saobraćajnog sektora u policijskoj stanici SSS
          103.     policajac u MUP-u u sjedištu

104.     policajac u policijskoj stanici za intervencije

SSS

SSS

XXXVI platna grupa
          105.     policajac u policijskoj upravi i policijskoj stanici SSS 11,25.“

 

 

 

 

 

Član 2.

 

Član 11. mijenja se i glasi:

„Koeficijenti za obračun osnovne plate iz člana 5. stav 2. ovog zakona za državne službenike, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:

I platna grupa
           1.   načelnik Službe ministra VSS 29
           2.   načelnik uprave VSS
II platna grupa
           3.   zamjenik načelnika uprave VSS 25,60
III platna grupa
           4.   stručni savjetnik VSS 24,30
IV platna grupa
           5.   načelnik Jedinice

V platna grupa

6.   načelnik odjeljenja u MUP-u u sjedištu

                VSS

 

VSS

23,05

 

19,80

VI platna grupa
            7.   rukovodilac odsjeka u MUP-u u sjedištu

8.      viši stručni saradnik – glavni inženjer

u MUP-u u sjedištu

9.      viši stručni saradnik – koordinator u MUP-u u sjedištu

10.      inspektor – koordinator u MUP-u u sjedištu

VSS

VSS

VSS

17,90
       11.    načelnik odjeljenja u policijskoj upravi I  i II kategorije VSS
VII platna grupa
       12. načelnik odjeljenja u policijskoj upravi III kategorije VSS 17,30
VIII platna grupa
       13.   rukovodilac odsjeka u policijskoj upravi

14.    viši stručni saradnik – glavni inženjer u policijskoj upravi

VSS

VSS

16,65
       15.    rukovodilac pisarnice i arhive u policijskoj upravi VSS
       16.    rukovodilac odsjeka u policijskoj stanici VSS
       17.    rukovodilac grupe i poslovi oružja u policijskoj stanici VSS
       18.    rukovodilac grupe i poslovi putnih isprava i oružja u policijskoj stanici VSS
IX platna grupa
       19.   inspektor u MUP-u u sjedištu VSS 16
       20.   viši stručni saradnik u MUP-u u sjedištu VSS
X platna grupa
       21.   viši stručni saradnik u policijskoj upravi VSS 14,80
XI platna grupa
       22.    stručni saradnik za poslove putnih isprava i oružja – rukovodilac u policijskoj stanici VŠS 12,60
XII platna grupa
       23.   stručni saradnik u MUP-u u sjedištu VŠS 12
XIII platna grupa
       24.    stručni saradnik – rukovodilac u policijskoj upravi VŠS 11,25
       25.   stručni saradnik u policijskoj upravi VŠS
XIV platna grupa
       26.   stručni saradnik – tehničar SSS 9,70
XV platna grupa

27.    stručni saradnik za depešni sistem i tehničku podršku

 

SSS

 

9,45

XVI platna grupa
       28.   stručni saradnik u MUP-u u sjedištu SSS 8,85
       29.    stručni saradnik za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju motornih vozila SSS
XVII platna grupa
       30.   stručni saradnik u policijskoj upravi SSS 8,10.“
     

Član 3.

 

Član 12. mijenja se i glasi:

„Koeficijenti za obračun osnovne plate iz člana 5. stav 2. ovog zakona za namještenike, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:

 

I platna grupa

   
           1.    šef Kabineta ministra

II platna grupa

VSS 25,60

 

24,30

           2.   savjetnik ministra

3.   načelnik Helikopterske jedinice

VSS

VSS

III platna grupa
           4.   šef Biroa za predstavke građana

5.   načelnik odjeljenja u Helikopterskoj jedinici

VSS

VSS

20,45
IV platna grupa
           6.   član Biroa za predstavke građana VSS 17,30
V platna grupa
           7.   nastavnik u Policijskoj akademiji VSS 16
           8.   viši stručni saradnik u MUP-u u sjedištu

9.   psiholog

10.   pilot helikoptera

11.   glavni inženjer za vazduhoplovnu tehniku

VSS

VSS

VSS

VSS

VI platna grupa
       12.   prevodilac

VII platna grupa

VSS 15,40

 

14,20

       13.   bibliotekar VSS
       14.   lektor VSS
VIII platna grupa
       15.   sekretar – koordinator ministra SSS 11,35
VIX platna grupa
       16.   radno mjesto sa VKV stručnom spremom VKV 9,15
X platna grupa
       17.   stručni saradnik u MUP-u u sjedištu SSS 8,85
       18.   medicinski tehničar SSS
       19.   tehnički sekretar u MUP-u u sjedištu SSS
       20.   tehnički sekretar u policijskoj upravi u sjedištu

21.   vazduhoplovni tehničar

SSS

SSS

XI platna grupa
       22.   tehnički sekretar u policijskoj stanici SSS 8,10
       23.   magaciner SSS
       24.   blagajnik SSS
XII platna grupa
       25.   daktilograf SSS 7,50
       26.   pomoćni radnik SSS
        27.   radnik na održavanju SSS
XIII platna grupa
       28.   radno mjesto sa KV stručnom spremom KV 6,85
XIV platna grupa
       29.   radno mjesto sa NSS NSS 5,70.“

 

 

Član 4.

 

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. juna 2021. godine.

 

 

 

Broj: 02/1-021-422/21                                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 25. maja 2021. godine                                                        NARODNE SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović

 

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021