Stručni članciPravo na socijalnu pomoć

Pravo na socijalnu pomoć

PITANJE: Stara sam i bolesna osoba. Ne ostvarujem nikakva novčana primanja.Živim sa sestrom koja je takođe bolesna. Interesuje me da li možemo ostvariti novčanu  pomoć preko centra za socijalni rad? 

ODGOVOR: Zakonom o socijalnoj zaštitu RS (“Službeni glasnik RS” br. 37/2012, 90/2016, 94/2019 i 42/2020-dr.uredba) je regulisano da pravo na novčanu pomoć iz ovog zakona može ostvariti pojedinac nesposoban za rad, koji nema vlastitih prihoda ili čiji su ukupni prihodi za izdržavanje ispod nivoa novčane pomoći utvrđene ovim zakonom, koji nema višak stambenog prostora, koji nema drugu imovinu iz čije se vrijednosti mogu osigurati sredstva za izdržavanje, koji nema obveznike izdržavanja u skladu sa Porodičnim zakonom ili ako ti obveznici izdržavanja zbog invalidnosti i druge objektivne spriječenosti nisu u mogućnosti i sposobni da ga izdržavaju i izvršavaju obavezu izdržavanja.  Pravo na novčanu pomoć može ostvariti porodica u cjelini čiji članovi nisu sposobni za rad, koji nemaju vlastitih prihoda ili čiji su ukupni prihodi za izdržavanje ispod nivoa novčane pomoći utvrđene ovim zakonom, koji nemaju višak stambenog prostora, koji nemaju drugu imovinu iz čije se vrijednosti mogu osigurati sredstva za izdržavanje, koji nemaju obveznike izdržavanja u skladu sa Porodičnim zakonom ili ako ti obveznici izdržavanja zbog invalidnosti ili drugih objektivnih spriječenosti nisu u mogućnosti i sposobni da ih izdržavaju i izvršavaju obavezu izdržavanja. Za detaljnije informacije obratite se najbližoj kancelariji za besplatnu pravnu pomoć ili direktno Centru za socijalni rad.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021