Stručni članciOtkaz ugovora o radu za vrijeme porodiljskog odsustva

Otkaz ugovora o radu za vrijeme porodiljskog odsustva

PITANJE: Zaposlena sam u jednoj osnovnoj školi u Republici Srpskoj, kao zamijena radnice koja je na porodiljskom odsustvu. U međuvremenu sam ostala trudna i termin porođaja mi je 20 dana prije datuma kada mi ističe ugovor o radu na određeno vrijeme. Da li  imam pravo na porodiljsko odsustvo poslije isteka ugovora ili se sa istekom ugovora to pravo završava?

ODGOVOR: Shodno članu 183. stav 2 Zakona o radu RS poslodavac ne može radniku da otkaže ugovor o radu u smislu člana 179. stav 1. t. 1), 3) i 4) za vrijeme trudnoće, porodiljskog odsustva, roditeljskog odsustva i skraćenog rada radi njege djeteta. Riječ je o slučajevima kada poslodavac radniku raskida ugovor,   jer radnik ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi,  jer je usljed tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promjena prestala potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, a poslodavac ne može radniku obezbijediti drugi posao ili usljed odbijanja radnika da zaključenji aneks ugovora.

Međutim, pošto imate zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme, radni odnos zasnovan na određeno vrijeme prestaje istekom roka određenog ugovorom,

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021