Stručni članciZdravstveno osiguranje u BiH

Zdravstveno osiguranje u BiH

Dva su osnovna tipa zdravstvenog osiguranja u BiH: obavezno i prošireno/privatno zdravstveno osiguranje. Osnovna zdravstvena zaštita se pruža kroz domove zdravlja i zdravstvene ambulante. Poslodavci i zaposlenici u Federaciji dijele troškove zdravstvenog osiguranja i penzijskog fonda, dok u Republici Srpskoj zaposlenci pokrivaju sve ove troškove. Važno je znati da se u Federaciji prilikom obračuna na platu dio novca izdvaja prema federalnom, a ostatak prema kantonalnom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno. Nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako slijedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ili ako dijete koje zahtjeva posebnu medicionsku njegu ne  napuni tri godine.

Radnik koji je bio privremeno spriječen za rad do šest mjeseci zbog zdravstenog stanja, ima pravo da se vrati na prijašnju poziciju.

https://epravo.ba/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021