Stručni članciZastarjelost komunalnih potraživanja u BIH

Zastarjelost komunalnih potraživanja

PITANJE:  Moj brat teško je oboljelo lice. Isti živi sam od socijalne pomoći. Elektrodistribucija je podnijela tužbu protiv brata radi naplate dugovanja i to dugovanja koja su starija od deset godina. Ineteresuje nas koji je rok zastare komunalnih potraživanja?

ODGOVOR : Shodno Zakonu o obligacionim odnosima zastarjelošću prestaje pravo zahtjevati ispunjenje obaveze. Zastarjelost nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kome je povjerilac mogao zahtijevati ispunjenje obaveze. Sud se ne može obazirati na zastarjelost ako se dužnik nije na nju pozvao.Za komunalna potraživanja predviđen je jednogodišnji rok zastare, tako zastarjevaju za jednu godinu:

1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kada je isporuka, odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio- prijemnika i televizijskog prijemnika;

3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima;

4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

Zastarijevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021