Stručni članciDa li sud može tražiti naplatu sudske takse i nakon pravosnažnosti presude

Da li sud može tražiti naplatu sudske takse i nakon pravosnažnosti presude

Pitanje: Da li sud može tražiti naplatu sudske takse i nakon pravosnažnosti presude donijete  u postupku u kojem je očigledno propustio da to traži. Presuda je potvrđena i odlukom drugostepenog suda.

Odgovor: Pravo na utvrđivanje takse zastarijeva u roku od tri godine od dana nastanka taksene obaveze, a pravo na prinudnu naplatu utvrđene takse zastarijeva u roku propisanom odredbama zakona kojima se uređuje poreski postupak.

Obveznik plaćanja sudske takse u prvostepenom postupku je tužilac, odnosno predlagač, a obveznik u drugostepenom postupku i u postupku po vandrednom pravnom lijeku  je podnosilac žalbe , odnosno lice u čijem je interesu pokrenut postupak po vandrednom pravnom lijeku.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021