Stručni članciSlobodne zone u BiH

Slobodne zone u BiH

Carinska služba općenito osigurava slobodan protok strane trgovine bez ikakvih ogrančenja. Po registraciji odgovarajućih poslovnih aktivnosti, pravno lice/poduzetnik može početi sa stranim, kao i domaćim poslovanjima.
Trenutno u BiH postoje četiri zone slobodne trgovine, koje su strateški pozicionirane oko glavnih centara ekonomske aktivnosti. To su:

  • Slobodna zona Vogošća, Sarajevo
  • Slobodna zona Hercegovina, Mostar
  • Slobodna zona Visoko, Visoko
  • Slobodna zona Holc-Lukavac

Korisnici slobodnih zona ne plaćaju PDV niti druge naknade, osim onih koje se odnose na plaće i dnevnice. Investitori mogu investirati kapital u slobodne zone, premjestiti profit ili povratiti kapital bez ikakvih naknada. Jedno ili više pravnih lica, registrovanih u BiH, može osnovati slobodnu zonu.

Osnivanje slobodne zone se smatra ekonomski opravdanim ako studija izvodljivosti, te drugi pokazatelji mogu ocijeniti da će vrijednost robe koja se izvozi iz slobodne zone preći najmanje 50% ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napušta slobodnu zonu u periodu od 12 mjeseci.

https://www.pravobih.com/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021