Sudska praksaNaknada troškova izabranom braniocu koji u istom predmetu zastupa dvije osobe

Naknada troškova izabranom braniocu koji u istom predmetu zastupa dvije osobe

Član 185. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009,
72/2013 i 65/2018)

 

Odluka o naknadi troškova krivičnog postupka prema Zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ne predviđa da advokat, u slučaju da u istom predmetu zastupa dvije osobe, na ime naknade za zastupanje obračuna i naplati po 100% nagrade od obje osobe, upravo član 35. Odluke propisuje da se naknada uvećava za po 20% za drugog i svakog narednog klijenta kojeg advokat zastupa.

 

Iz obrazloženja:

Pri ovome treba imati u vidu činjenicu da odredbe ZKP BiH ne prave nikakvu razliku između branilaca po službenoj dužnosti i izabranih branilaca u pogledu njihovih prava i obaveza, što upućuje na logičan zaključak da nema razloga ni da se ta razlika pravi kada je u pitanju obračun naknade troškova krivičnog postupka, posebno imajući u vidu odredbu člana 185. stav 2. tačka h) ZKP BiH, koja govori o tome šta obuhvataju troškovi krivičnog postupka, u koje spadaju i „nagrada i nužni izdaci branitelja.“ Pri tome se ne precizira da li se radi o braniocima po službenoj dužnosti ili izabranim braniocima, tako da branioci po službenoj dužnosti i izabrani branioci imaju ista zakonska prava i obaveze, a jedno od tih prava jeste i pravo na nagradu i nužne izdatke.

U konkretnom slučaju, izabrani branilac je zastupao dvojicu optuženih, za obojicu je dolazio na ročišta uz iste nužne izdatke, preduzimao identične radnje u zastupanju (uz određene radnje koje je preduzeo isključivo za jednog od optuženih, koje su jasno naznačene u pobijanom rješenju), ulagao isti trud u analizu činjenica i dokaza i pripremu odbrane, te je logično da je zakonodavac to imao u vidu kada je odredio da se za takvo zastupanje nužni izdaci i nagrada uvećavaju za 20%.

Osim toga, ni Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokatima Federacije Bosne i Hercegovine, ne predviđa da advokat u slučaju da u istom predmetu zastupa dvije osobe na ime naknade za zastupanje obračuna i naplati po 100% nagrade od obje osobe, već Tarifa u članu 27. propisuje da se naknada uvećava za po 20% za drugog i svakog narednog klijenta kojeg advokat zastupa, s tim da to povećanje ne može biti veće od 100% nagrade koja predstavlja osnov za uvećanje.

 

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj S1 1 K 019187 21 Krž 3 od 2. 3. 2021. godine)

https://www.bih-pravo.org

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021