Stručni članciDa li maloljetna osoba može sklopiti brak?

Da li maloljetna osoba može sklopiti brak?

Sud u vanparničnom postupku1, u izuzetnim slučajevima, može dozvoliti sklapanje braka osobi koja je navršila 16 godina života, ukoliko utvrdi da za to postoje opravdani razlozi i da je maloljetna osoba, koja je podnijela prijedlog za davanje dozvole za zaključenje braka, fizički i duševno sposobna za vršenje prava i dužnosti koja proizilaze iz braka, te da je brak u interesu maloljetne osobe koja je podnijela prijedlog.

 

Prijedlog za davanje dozvole za zaključenje braka općinskom sudu, na čijem području ima prebivalište, odnosno boravište, može podnijeti maloljetna osoba koja namjerava sklopiti brak, nakon čega sud treba saslušati maloljetnog podnosioca prijedloga, njegove roditelje ili staratelje i osobu sa kojom maloljetnik/ca namjerava sklopiti brak.

 

Sud je također dužan pribaviti mišljenje organa starateljstva i zdravstvenih ustanova kako bi se utvrdile činjenice koje su bitne za donošenje odluke. U slučaju ako se utvrdi da je maloljetna osoba, koja je podnijela prijedlog za zaključenje braka, psihički i fizički zrela za razumijevanje i obavljanje bračnih dužnosti, sud donosi rješenje kojim se odobrava zaključenje braka. Ukoliko sud donese rješenje prema kojem se odbija prijedlog za davanje dozvole za zaključenje braka, pravo na žalbu ima samo maloljetna osoba koja je podnijela prijedlog. Žalba se ulaže sudu koji je vodio sam slučaj.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021