Sudska praksaBrisanje osude iz kaznene evidencije

Brisanje osude iz kaznene evidencije

Član 121. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015 i 35/2018)

 

 

Brisat će se osuda iz kaznene evidencije na osnovu člana 121. stav 1. tačka d) KZ BiH, po isteku roka od pet godina, nakon izdržane kazne zatvora, i u situaciji kada osuđenom licu za vrijeme trajanja tog roka bude izrečena nova osuđujuća presuda, ali za krivičnopravne radnje koje je počinio u isto vrijeme kada i radnje iz presude Suda čije se brisanje traži.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

Članom 121. stav 1. tačka d. KZ BiH je propisano da se osuda na kaznu zatvora preko jedne do tri godina briše iz kaznene evidencije po isteku roka od pet godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđeni ne počini novo krivično djelo. Činjenica je da je G. M. nakon donošenja presude ovog Suda pravosnažno osuđen presudom Osnovnog suda u P., broj 78 0 018084 16 K2 od 2. 11. 2017. godine zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje iz člana 387. stav 2. KZ RS, na kaznu zatvora u trajanju od jedan (1) mjesec. Međutim, uvidom u dostavljenu optužnicu i presudu Okružnog suda u B.L., Sud je utvrdio da su krivičnopravne radnje zbog kojih je osuđen presudom Osnovnog suda u P. počinjene 2.

  1. 2013. godine, kada i krivičnopravne radnje koje čine obilježje bića krivičnog djela krivotvorenje novca iz člana 205. stav 1. u vezi s članom 54. Krivičnog zakona BiH i krivičnog djela krivotvorenje isprave iz člana 377. stav 1. KZ RS, za koje je pravosnažno

osuđen presudom ovog Suda.

 

 

(Rješenje sudije Suda BiH, broj S1 3 K 012360 21 Kbs od 3. 3. 2021. godine)

 

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021