Sudska praksaZamjena kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi

Zamjena kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi

Član 43. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015 i 35/2018)

 

 

Istovremeno, po izricanju kazne zatvora do jedne godine, uz ispunjenje određenih uslova, kazna zatvora se može zamijeniti radom za opće dobro na slobodi, stoga zahtjev za zamjenu kazne zatvora radom na opće dobro na slobodi, ne može se uputiti sudu nakon što predmet postane pravosnažan i nalazi se u fazi izvršenja.

 

 

 

Iz obrazloženja;

 

Ovo vijeće nalazi pravilnim tumačenje odredbe člana 43. stav 1. KZ BiH prvostepenog suda, kao i argumentaciju iz pobijanog rješenja, pa shodno tome naglašava da pojam

„istovremeno“ zaista i znači da se istovremeno, odmah po izricanju kazne zatvora do jedne godine, uz ispunjenje određenih uslova, ista može zamijeniti radom za opće dobro na slobodi. U konkretnom slučaju, široko  tumačenje  navedene  zakonske  odredbe

branioca da se i pravosnažna kazna zatvora može zamijeniti radom za opšte dobro na

slobodi je neosnovano.

 

 

Naime, osuđeni je imao na raspolaganju mogućnost da već prilikom pregovora o sporazumu o priznanju krivice, tužioca upozna sa svojom namjerom o korištenju instituta iz člana 43. KZ BiH, te da se isto, uz saglasnost tužioca, potencijalno inkorporira u odredbe sporazuma, pa da sud, na osnovu tako jasno postignute saglasnosti stranaka, donese konačnu odluku. Nasuprot tome, osuđeni je nakon što je predmet postao pravosnažan i nalazi se u fazi izvršenja, neosnovano uputio zahtjev za zamjenu kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi.

 

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 2 K 28342 21 Kž 3 od 4. 5.godine)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021