Zastara potraživanja bilo da se radi o novčanim ili nenovčanim potraživanjima, bilo da se radi o činidbi ili neki drugim obavezama je institut koji se najčešće koristi u parničnim postupcima. Ako bi napravili neku analizu najčešćih prigovora u postupcima gdje se radi o određenim potraživanjima, zaključili bi sigurno da u situacijama kada su potraživanja nesporna,...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021