ZAKON O UTVRĐIVANJU I PRENOSU PRAVA RASPOLAGANJA IMOVINOM NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 70/2006) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom utvrđuje se imovina jedinice lokalne samouprave, prenos imovine u državnoj svojini na jedinice lokalne samouprave, upis imovine u javne registre o evidenciji na nekretninama, preuzimanje i predaja u...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021