ZAKON O STUDENTSKOM ORGANIZOVANJU REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 58/2016)   GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se oblici studentskog organizovanja u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika), njihovo osnivanje i položaj, nadležnost, organizacija i način finansiranja, trajanje mandata, te način izbora i razrješenja organa upravljanja i međusobni odnosi između različitih...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021