Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021   Član 1.   U Zakonu o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 66/18, 54/19 i 105/19), član 11. mijenja se i glasi: „Plate zaposlenih u sudovima Republike Srpske...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021