ZAKON O INSPEKCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 24/2008, 25/2008 – ispr., 20/2013, 16/2018, 8/2019, 11/2020, 24/2020 i 40/2020) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom se propisuju: obavljanje inspekcijskog nadzora u Brčko distriktu BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt) radi osiguranja izvršavanja zakona i drugih...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021