ZAKON O DIREKCIJI ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 19/2007, 35/2017, 3/2019 i 34/2019) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom se uspostavlja Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Direkcija) i propisuje njeno osnivanje, organizacija, upravljanje i nadležnost. Član 2 (Definicija) U smislu...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021