PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA ZAPOSLENIH, KAO I KANDIDATA ZA PRIJEM NA RAD I POLICIJSKU OBUKU U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA (“Sl. glasnik RS”, br. 93/2016) Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se jedinstveni zdravstveni uslovi koje ispunjavaju policijski službenici, kao i kandidati za prijem na rad i policijsku obuku u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo),...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021