PRAVILNIK O REGISTRACIJI I PRENOSU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2017 i 28/2019) I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (1) Pravilnikom o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se postupak registracije hartija od vrijednosti, otvaranje i vođenje računa emitenta, izvještaji za emitenta, povlačenje i poništenje hartija od vrijednosti...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021