Porodično nasilje i prijetnje putem mobitela i internet mreže   PITANJE: Nakon što sam bila žrtva porodičnog nasilja od strane vanbračnog supruga sa kojim imam maloljetno dijete, smještena sam u sigurnu kuću a njemu je sud izrekao zaštitnu mjeru zabrane približavanja žrtvi nasilja i zabranu približavanja i uhođenja. Sada živim sa roditeljima u porodičnom stanu...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021