Da li trudnice imaju pravo na zaštitu, porodiljsko odsustvo i nadoknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva?   Zakonom o radu Republike Srpske, Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o radu Brčko Distrikta, ženama se osigurava posebna zaštita u trudnoći i zabranjuje rad na svim poslovima koji mogu biti štetni po njeno...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021