657 PRAVILNIK O POSTUPKU ZA PROVJERAVANjE PSIHIČKE I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ŽELjEZNIČKIH RADNIKA PRIJE NjIHOVOG STUPANjA NA RAD I U TOKU RADA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 1/2014 i 59/2017) I. OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet Pravilnika) Ovim pravilnikom propisuju se unutrašnji red na mjestima koja su predviđena za pristup i kretanje na željezničkom...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021