U sferi privrednog poslovanja posebno prilikom zasnivanja finansijskih aranžmana u postupcima investiranja, nezaobilazno je primejna založnog prava. Založno pravo je jedno od najbitnijih, po može se reći najkrucijalnijih prava koje se primjenjuju u sferi ekonomije. Naravno da u BiH kao i svim drugim državama većina privrednih subjekata je prinuđena upotrebljavati ovu vrstu prava, jer svaka...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021