ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA FBIH (“Sl. novine FBiH”, br. 33/2003 i 38/2009) I – OPĆE ODREDBE Član 1 Ciljevi Zakona Ovim zakonom uređuje se: – očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta i kapaciteta okoliša, kao i kvalitet života; – mjere i uvjeti upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa; – pravne mjere i institucije...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021