ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 6/2009, 9/2013, 13/2013, 4/2015, 5/2018, 4/2019 i 19/2020) DIO PRVI – UVODNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom uređuju se sistem, uvjeti i način obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021