ZAKONO UPRAVNOM POSTUPKU(“Sl. novine FBiH”, br. 2/1998 i 48/1999) PRVI DIO OPĆE ODREDBE I – OSNOVNA NAČELA 1. Važenje Zakona Član 1 (1) Po ovom zakonu dužni su postupati organi uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i organi uprave kantona, kao i gradske i općinske službe za upravu i drugi organi (u...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021