ZAKON O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 1/2016, 6/2019 – autentično tumačenje, 26/2019, 31/2019 i 39/2020) POGLAVLJE I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim Zakonom se utvrđuju unutrašnji poslovi iz nadležnosti Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton); nadležnost, organizacija i rukovođenje Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu:...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021