ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 3/2011) I. OPĆE ODREDBE Član 1 Ovim Zakonom se uređuje način i uvjeti za obavljanje turističke djelatnosti. Član 2 (1) Turistička djelatnost, u smislu ovog Zakona, je pružanje usluga i posredovanje u turističkom prometu. (2) Turističke usluge, u smislu ovog Zakona, su pružanje usluga putničke agencije,...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021