ZAKON O ŠUMAMA BRČKO DISTRIKTA BIH (“Sl. glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 14/2010 i 26/2016) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE (Predmet) Član 1 Ovim zakonom propisuju se očuvanje, zaštita i jačanje općekorisnih funkcija šuma, planiranje u šumarstvu, upravljanje šumama, ekonomske funkcije, finansiranje obnove i unapređenje šuma na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021