ZAKON O STATISTICI REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2003) I – OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija statistike u Republici Srpskoj, njen djelokrug rada, ovlašćenja, odgovornosti, kao i druga pitanja značajna za proizvodnju statistike. Član 2 1. Proizvodnja statistike, uključuje sve aktivnosti potrebne za pripremu, prikupljanje, pohranjivanje, obradu, kompilaciju, analizu i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021