ZAKON O PRIVATIZACIJI POSLOVNIH ZGRADA, POSLOVNIH PROSTORIJA I GARAŽA (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2004, 117/2006 – odluka US, 74/2007 – odluka US, 71/2010, 30/2012, 117/2012 – odluka US i 67/2013) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način privatizacije poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini. Privatizacija se vrši obaveznom javnom prodajom....

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021