ZAKON O POLjOPRIVREDI (“Sl. glasnik RS”, br. 70/2006, 20/2007, 86/2007 i 71/2009) I – OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, korisnici prava, porodično poljoprivredno gazdinstvo, institucionalna podrška u poljoprivredi, vođenje registara, praćenje i izvještavanje u poljoprivredi, te upravni i inspekcijski nadzor. Značenje izraza Član 2 Pojedini...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021