ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 38/2018, 26/2019 i 39/2020) DIO PRVI – UVODNE ODREDBE POGLAVLJE I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom regulišu se policijska ovlaštenja i radno-pravni status policijskih službenika Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton). Član 2 (Policijski službenici) (1) Ovaj zakon primjenjuje se...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021