ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 27/2004, 63/2004, 5/2006, 58/2006, 58/2006, 15/2008, 50/2008 – dr. zakon, 63/2008, 35/2009, 7/2012 i 42/2018 – odluka US) DIO PRVI – UVODNE ODREDBE GLAVA I – OPŠTE ODREDBE Član 1 Predmet zakona Ovim zakonom regulišu se policijska ovlaštenja i radnopravni status (radni odnosi uključujući:...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021