ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2012, 33/2014, 66/2018 i 84/2019) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem naučnoistraživačke djelatnosti i tehnološkog razvoja u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika), utvrđuju se ciljevi i načela, planiranje i ostvarivanje opšteg interesa u naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju,...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021