ZAKON O KONCESIJAMA (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 27/2011, 33/2012 – odluka US i 15/2013) I – OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim Zakonom se definira pojam koncesije, osnovni pojmovi, predmet koncesije, utvrđuje planiranje i pripremne radnje za dodjelu koncesije, osnivanje i nadležnosti Komisije za koncesije, postupak dodjele koncesije, ugovor o koncesiji, prava i...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021