ZAKON O INSPEKCIJAMA TUZLANSKOG KANTONA (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 12/2020) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom uređuje se vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalna uprava) radi obezbjeđenja kontrole nad primjenom izvršavanja kantonalnih i drugih zakona, drugih propisa i opštih akata,...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021